Alšova jihočeská galerie získala 3. místo v PR soutěži Lemur v kategorii Komunikační nástroje

Česká cena za PR Lemur zveřejnila vítěze letošního 19. ročníku. Ze 325 přihlášek bylo vybráno 116 prací, které soutěžily ve 24 kategoriích. Alšova jihočeská galerie společně s agenturou Chilli Production proměnila ze dvou nominací, které byly na short listu soutěže, jeden bronz. Jednalo se o projekt: Sociální sítě Alšova jihočeská galerie v kategorii Komunikační nástroje.

Ceny Lemur, které každoročně uděluje Asociace public relations (APRA), byly rozdány na slavnostním večeru 20. června 2024 v galerii DOX. APRA letos rozšířila kategorie o Dlouhodobé budování reputace nebo značky. 

Soutěžní proces probíhá ve třech po sobě jdoucích kolech. V prvním kole je vybráno 5 prací v každé kategorii na základě výsledků a shody bodů. V případě potřeby může porota rozhodnout o posunu hranice shortlistu ve druhém kole hodnocení. V druhém kole porota schvaluje shortlist a hlasuje o udělení ocenění (bronz, stříbro, zlato) v každé kategorii. Celkové hodnocení se uděluje na základě skalního hodnocení 1–10, kdy nižší bodové hodnocení znamená lepší výsledek. Všechny práce jsou seřazeny od nejlepšího po nejhorší výsledek. Po schválení shortlistu porotci hlasují a seřadí práce a poté odsouhlasí finální udělení ocenění.V třetím kole se volí absolutní vítěz podle stejné logiky jako ve druhém kole. O tomto rozhodují předsedové porot a delegáti APRA.
 Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image