ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Adresa U Hvízdala 1402/9, České Budějovice
Telefon 385777011
E-mail: info@arpida.cz
Web: http://www.arpida.cz
Jsme na sociálních sítích:
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která již 30 let zajišťuje komplexní péči dětem, mládeži a mladým dospělým osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace. Při své odborné činnosti poskytuje a propojuje péči v oblasti sociální (osobní asistence, denní stacionář, raná péče, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, odlehčovací služby), výchovně vzdělávací (MŠ, ZŠ a ZŠ praktická) a zdravotní (nestátní zdravotnické zařízení poskytující fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, hydroterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychologická pomoc a další). Denně jej navštěvuje přes 130 klientů z regionu jižních Čech. Cílem péče je dosažení pokud možno optimálního individuálního vývoje každého klienta ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí a bez omezení přirozeného způsobu rodinného života.
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image